Chính sách vận chuyển, giao nhận

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN

1. Chính sách vận chuyển

– Miễn phí giao hàng với nội thành Việt Trì hoặc phạm vị nhỏ hơn 15Km.

Ngoài phạm vi ở trên sẽ áp dụng mức phí vận chuyển như sau trên toàn quốc:

– Các đơn hàng có khối lượng dưới 1kg: Phí vận chuyển là: 25.000 VNĐ/ đơn.
– Các đơn hàng có khối lượng từ 1kg đến dưới 3kg: Phí vận chuyển là: 30.000 VNĐ/ đơn. – Các đơn hàng có khối lượng từ 3kg đến dưới 5kg: Phí vận chuyển là: 40.000 VNĐ/ đơn.
– Các đơn hàng có khối lượng từ 5kg đến dưới 7kg: Phí vận chuyển là: 50.000 VNĐ/ đơn.
– Các đơn hàng có khối lượng từ 7kg đến 9kg trở lên: Phí vận chuyển là: 60.000 VNĐ/ đơn.
– Các đơn hàng có khối lượng từ 7kg đến 9kg trở lên: Phí vận chuyển là: 60.000 VNĐ/đơn.
– Các đơn hàng có khối lượng từ 9kg trở lên: Phí vận chuyển là: 80.000 VNĐ/ đơn.

– Thời gian nhận hàng nội thành Việt Trì là 2 giờ kể từ khi đặt hàng. Với các đơn ngoại thành và ngoại tỉnh trên toàn quốc thời gian nhận hàng là từ 2 đến 4 ngày sau khi đặt hàng.

2. Chính sách giao nhận:

Khách hàng nhận hàng kiểm hàng thanh toán cho đơn vị vận chuyển hoặc nhận hàng kiểm hàng thanh toán chuyển khoản cho PA&MOM

Điện thoại: 0966.047.125
Email: Panmom2019@gmail.com